Akcja Katolicka

Akcja Katolicka oznacza organizację katolicką, której celem jest apostolat świeckich, ciągłe odnawianie życia katolickiego w rodzinie i społeczeństwie oraz ewangelizacja współczesnego świata.

W naszej Parafii działa Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, który liczy 12 członków. Cieszylibyśmy się, gdyby wszyscy należący do Oddziału w naszej Parafii byli w pełni zaangażowani w podejmowane inicjatywy zarządu i poczuwali się odpowiedzialni za właściwy obraz swojej Parafii jako kościoła lokalnego.

Dostrzegamy pilną potrzebę głębszej formacji umysłowej i duchowej w zrozumieniu zadań, które Kościół stawia przed działalnością Akcji Katolickiej w Polsce, Diecezji, czy każdej Parafii.

Te zadania omawiane są na comiesięcznych spotkaniach członków Oddziału w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, o godz. 16.00. Dużą pomocą w tej pracy jest pogłębienie wiedzy religijnej – na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego, propagowanie książki religijnej i rozprowadzanie prasy katolickiej. Wszystkich pragnących pogłębienia życia w zakresie katolickiej nauki społecznej oraz mających ciekawe pomysły w zakresie inicjatyw parafialnych, serdecznie zapraszamy.

Prezes – Władysława Starma

Opiekun – ks. Proboszcz