Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Duchową Adopcją nazwano akcję ludzi dobrej woli, przejętych fatimskim orędziem Matki Bożej, którzy swoją dziewięciomiesięczną modlitwą ratują nieznane sobie dziecko zagrożone aborcją.

W wielu wypadkach zbrodnicze zamiary rodziców poczętego dziecka nie są znane innym ludziom, nie jest więc możliwa jakakolwiek inna interwencja poza modlitwą. Tylko Pan Bóg wie o niebezpieczeństwie i tylko On może nakłonić rodziców dziecka do zmiany decyzji.

Duchowa Adopcja polega na modlitwie za dziecko i za jego rodziców. Człowiek podejmujący zobowiązanie modlitewne na 9 miesięcy nie zna dziecka, które w sposób duchowy bierze w opiekę, i prawdopodobnie dopiero w niebie się z nim kiedyś spotka. Wystarczy, że o wszystkim wie Bóg i że do Jego dyspozycji oddajemy naszą modlitwę.

Zobowiązania polegają na codziennym odmówieniu jednej tajemnicy Różańca św. oraz specjalnej modlitwy, dostępnej na formularzu przyjęcia do duchowej adopcji. Wypada dodać jeszcze jakieś osobiste dobre czyny, na przykład: częstą Spowiedź i Komunię św., adorację Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma św., post nadobowiązkowy, walkę z nałogami, pomoc potrzebującym albo dodatkowe modlitwy.

W Krzeczowie pierwszy raz podjęta została w roku 2012, kiedy przystąpiło do niej kilkanaście osób. Od tej pory podejmowana jest co roku. W roku 2014/2015 za dzieci zagrożone aborcją modli się 28 osób.

Przystąpienie do adopcji ma miejsce w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca.

Opiekun – ks. Proboszcz