Kolędnicy Misyjni

Niemalże od początku istnienia parafii dzieci wyruszyły z misyjnym kolędowaniem zbierając ofiary dla swoich rówieśników w krajach misyjnych. Do akcji włączyli się także dorośli, poprzez chętne przyjmowanie kolędników w swoich domach. Składają ofiary pieniężne na misje a chodzących kolędników częstując słodyczami. Rodzice kolędników troszczą się o odpowiedni strój dla dziecka, nie szczędząc środków na wypożyczenie czy zrobienie. W kolędowaniu bierze udział około 60 osób w 7 lub 8 grupach kolędniczych. W dzieło to angażują się uczniowie Szkoły Podstawowej (od klasy IV) i Gimnazjum. W jednym roku w kolędzie wzięła także grupa uczniów ze szkoły ponadgimnazjalnej.

Kolędnicy misyjni brali udział w spotkaniach z ks. biskupem, które były urządzane w różnych miejscowościach. Każdego roku parafia organizuje dla nich wycieczkę do atrakcyjnych miejsc w diecezji i poza nią.

Opiekun – ks. Proboszcz