Odnowa w Duchu Świętym

W 2005 r. powstała w naszej Parafii grupa Odnowy w Duchu Świętym. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym jest grupą modlitewno – formacyjną.

Formacja członków grupy dokonuje się podczas Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy, systematycznych spotkań połączonych z czytaniem Pisma Świętego i dzieleniem się doświadczeniem życia w Duchu Świętym. Modlitwa i posiadanie darów Ducha Świętego winny objawiać się w życiu członków grupy i służyć wspólnocie i Kościołowi.

Formacja tworzących grupy Odnowy w Duchu Świętym dokonuje się również podczas: Dni skupienia, Dni Jedności wszystkich grup Odnowy w skali Diecezji, czuwań przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego, Ogólnopolskich czuwań Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze.

Członkowie grupy, dzieląc się swym życiem, a także działaniem Ducha Świętego i doświadczeniem miłości Bożej przyczyniają się do umacniania w wierze swych braci i siostry.

Grupa Odnowy w Duchu Świętym w naszej Parafii podejmuje:

  • osobistą modlitwę za kapłanów;
  • modlitwę w intencji kapłanów – egzorcystów;
  • służy modlitwą wstawienniczą;
  • prowadzeniem modlitwy różańcowej w pierwszą sobotę miesiąca (co drugi miesiąc)
  • działania w ramach inicjatyw proponowanych przez Radę Duszpasterską, Akcję Katolicką, czy CARITAS;

Grupa nasza liczy 12-20 osób. Spotyka się regularnie w każdą środę po Mszy świętej wieczornej na spotkaniach modlitewnych. W ostatnią środę miesiąca uczestniczy w Eucharystii, a następnie prowadzi adorację Najświętszego Sakramentu wraz z modlitwami o uzdrowienie.

Pragnieniem naszym jest dalsze kontynuowanie Seminariów Odnowy, Dni Skupienia, aby wielu ludzi przeżywając chrzest w Duchu Świętym odradzało się duchowo i realizowało przyjęte zobowiązania w sakramentach Chrztu św. i Bierzmowania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych modlitewno-formacyjnych spotkaniach.

Lider grupy – Roman Brzeziński

Opiekun – ks. Proboszcz