Eucharystia

Do obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w dzień święty „ustanowiony przez Kościół” zobowiązany jest każdy, kto ma możliwość wypełnienia tego obowiązku. Zwalniać z niego może choroba, konieczność opieki nad chorym, czy pobyt w kraju, gdzie nie ma świątyń chrześcijańskich. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują obowiązek uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii popełniają grzech ciężki – stwierdza Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK 2181). Do świąt nakazanych, kiedy mamy obowiązek uczestnictwa we Mszy św. zaliczamy:

 • wszystkie niedziele roku;
 • Uroczystość Bożego Narodzenia (25 grudnia);
 • Uroczystość Bożej Rodzicielki (1 stycznia);
 • Uroczystość Trzech Króli (6 stycznia);
 • Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało);
 • Uroczystość Wniebowzięcia NPM (15 sierpnia);
 • Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada)

Uczestnictwo we Mszy św. i przyjęcie Ciała Chrystusa sprawia, że się przemieniamy w to, co przyjmujemy, że wytwarza się jedność wszystkich wierzących w Chrystusa z Bogiem i nawzajem między sobą. By przyjąć Komunię św. trzeba:

 • być wolnym od ciężkich grzechów;
 • mieć dobrą intencję, to znaczy: nie dla zwyczaju, z próżności, ze względów ludzkich, ale z miłości Boga i bliźniego;

Czas postu przed przyjęciem Komunii św. ograniczono w ostatnich latach do jednej godziny. Napoje alkoholowe nie są dopuszczalne, natomiast woda w ogóle nie łamie postu. Również chorzy mogą przyjmować lekarstwa bez ograniczenia w czasie.

Wierni powinni w życiu i obyczajach zachowywać to, co otrzymali w sprawowaniu Eucharystii. Zatem niech każdy po uczestnictwie we Mszy św. zadba o spełnianie dobrych uczynków, podobanie się Bogu, właściwe postępowanie oraz wzrost pobożności i miłości bliźniego. Niech stawia sobie jako zadanie przepojenie świata duchem chrześcijańskim i dawanie świadectwa Chrystusowi.

“Nie możesz modlić się w domu tak jak w kościele, gdzie jest wielka rzesza i gdzie wołanie do Boga unosi się z jednego serca. Jest w tym jeszcze coś więcej: zjednoczenie umysłów, więź miłości, modlitwy kapłanów.”

św. Jan Chryzostom

Pierwsza Komunia Święta

Pierwsza Komunia Święta pozwala dziecku w pełni uczestniczyć we Mszy świętej, ponieważ może ono przyjąć Jezusa pod postacią chleba. Dlatego warunkiem dopuszczenia do I Komunii Świętej jest przede wszystkim uczestnictwo dziecka we Mszy świętej w każdą niedzielę i święto obowiązkowe, a następnie pilna nauka w czasie zajęć katechetycznych w szkole oraz przy parafii.

 • rodzice zgłaszają dziecko już na początku roku szkolnego i przedstawiają metrykę chrztu dziecka (jeśli dziecko było ochrzczone poza naszą parafią);
 • podczas spotkań przygotowawczych w ciągu roku liturgicznego dzieci mają poświęcane różańce (październik), medaliki (grudzień), świece (luty), książeczki (marzec);
 • spotkania przygotowawcze dla dzieci dzieci odbywają się w drugą niedzielę miesiąca w czasie Mszy świętej o godz. 15.00. Po Eucharystii dzieci wraz z rodzicami pozostają w kościele na spotkaniu z kapłanem;
 • termin Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii to II niedziela maja;
 • I Rocznica Pierwszej Komunii Świętej dla dzieci klas III ma miejsce w I niedzielę maja;

„Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy, ustanowił Eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której spożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały” (Konstytucja o liturgii Soboru Watykańskiego II nr 47).