Caritas

Od początku istnienia parafii była w niej prowadzona działalność charytatywna przez Parafialny Oddział Caritas. Do tego oddziału należy ok. 10 osób. Caritas Parafialna służy potrzebującym, ubogim i rodzinom wielodzietnym. Nie tylko w przekazywaniu darów zebranych z okazji świąt, ale przychodzi z pomocą, gdy zdarzają się różnego rodzaju nieszczęścia losowe, wichury, pożar, powódź itp.

Caritas Parafialna pośredniczy także w zdobywaniu pomocy w Caritas Diecezji Tarnowskiej. W ten sposób, np. osoby niepełnosprawne uzyskały pomoc materialną na turnusy rehabilitacyjne.

Środki na pomoc dla potrzebujących uzyskuje się m. in. poprzez rozprowadzanie Świec Wigilijnej Pomocy Dzieciom przed Bożym Narodzeniem, baranków i paschalików przed Wielkanocą, tzw. „Chlebów miłosierdzia” w Tygodniu Miłosierdzia. W Wielkim Poście dzieci zbierają swoje ofiary jakie zgromadziły odmawiając sobie słodyczy i innych radości, w tzw. „skarbonkach wielkopostnych”. Zebrane datki przynoszą do kościoła w Wielką Sobotę, a przeznaczone są na pomoc dzieciom potrzebującym i ubogim na posiłki.

Od kilkunastu lat wytworzyła się tradycja organizowania akcji po sklepach na terenie parafii. Z wielką życzliwością kierownicy i personel sklepów nie tylko wyrażają zgodę na zbieranie darów żywnościowych i środków czystości przed świętami, ale w tej akcji współpracują.

Woluntariusze Caritas korzystają z różnych form formacji duchowej. W parafii członkowie Caritas uczestniczą w formacji wraz z Akcją Katolicką. Raz w roku, w Rzezawie organizowany jest dla nich dekanalny dzień skupienia, co 2 lata biorą udział w rekolekcjach organizowanych przez Caritas Diecezji Tarnowskiej w Starym Sączu.

Świętem Patronalnym Caritas jest Niedziela Miłosierdzia Bożego. Zwykle w przeddzień tej uroczystości organizowane jest spotkanie przedstawicieli Parafialnych Oddziałów z całej diecezji w wybranym przez ks. biskupa kościele.

Wszystkich pragnących zaangażować się w działalność charytatywną serdecznie zapraszamy do współpracy.

Prezes – Teresa Zuzia

Opiekun – ks. Proboszcz