Adoracja – Wielki Tydzień

WIELKI PIĄTEK:

7.00 – Pagorek i Piaski

8.00 – od p. Nowak do p. Kazek

9.00 – od p. Michno do p. Dorocińskich

10.00 – ul. Krzeczowska

11.00 – dzieci szkolne i przedszkolne

12.00 – od p. Moląg do p. Budyś

13.00 – Działki oraz od świetlicy do szkoły

14.00 – od szkoły – Kaczeniec – do p. Poznańskich

15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego

16.00 – Bełch oraz od p. Struzik do p. Graczyk

17.00 – adoracja prywatna

WIELKA SOBOTA

7.00 – od p. Graczyk do p. Struzik

8.00 – Bełch

9.00 – dzieci szkolne i przedszkolne

10.00 – od p. Poznańskich – Kaczeniec – do p. Porębskich

11.00 – od p. Kornaś do szkoły

12.00 – od szkoły do świetlicy oraz Działki

13.00 – od p. Budyś do p. Moląg

14.00 – ul. Krzeczowska

15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego

16.00 – od p. Dorocińskich do p. Michno

17.00 – od p. Kazek do p. Nowak

18.00 – Piaski i Pagorek

Adoracje prowadzą zelatorzy i członkowie róż z danego rejonu