Informacje parafialne 3.01.2016 r.

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PANA JEZUSA

3.01.2016 r.

1. Msze święte: 8.00, 10.30 i 15.00. Dziś po Mszy św. popołudniowej będzie spotkanie opłatkowe dla osób starszych i samotnych.

2. Liturgia najbliższego tygodnia:

Środa – Uroczystość Objawienia Pańskiego – święto Trzech Króli. Jest to święto obowiązkowe. Msze święte o godz. 8.00, 10.30 i 15.00. Po Mszach świętych można będzie nabyć poświęconą kredę oraz kadzidło. Ofiara wynosi 2 zł. Po Mszy świętej popołudniowej spotkanie opłatkowe dla Rady Duszpasterskiej, Akcji Katolickiej i parafialnego Oddziału Caritas. Składka w tym dniu przeznaczona jest na misje.

Czwartek – Pierwszy czwartek miesiąca. Msza święta o Chrystusie Najwyższym Kapłanie o godz. 17.00. Po Mszy świętej wieczornej – spotkanie klasy III Gimnazjum w ramach przygotowania do bierzmowania.

Niedziela – święto Chrztu Pańskiego. Nabożeństwa stanowe i zmiana tajemnic różańcowych. Godz. 8.00 – rodzice i starsi; godz. 10.30 – młodzież; godz. 15.00 – dzieci.

3. Bóg zapłać:

– za troskę o świątynię w minionym tygodniu i ofiarę 120 zł.,

– za prowadzenie modlitwy różańcowej przez różę św. Sabiny,

– za ofiary w kopertach złożone na potrzeby parafii w miesiącu grudniu.

4. Bardzo proszę:

– o troskę o świątynię w nadchodzącym tygodniu następujące rodziny: p. Famielec – Trepa, Strzyż, Dziedzic, Nowotnik,

– o prowadzenie modlitwy różańcowej przez różę św. Teresy od Dzieciątka Jezus,

– o nabywanie prasy katolickiej.

5. Porządek kolędy:

Poniedziałek – 4.01.2016 r., g. 15.00:

– od p. Stal – Kuflik do p. Wygoda Józef

– od p. Górniak do p. Dunaj

Wtorek – 5.01.2016 r., g. 15.00:

– od. p. Kopeć do p. Świtalskich

– od p. Strojnej do p. Panna (sołtys)

Czwartek – 7.01.2016 r., g. 15.00:

– od p. Kazek do p. Pipa – Duch

– od p. Kwarciak do p. Wygoda (za świetlicą)

Piątek – 8.01.2016 r., g. 15.00:

– od p. Michno Stanisław do p. Famielec – Trepa

– od p. Starma do p. Lekki

Sobota – 9.01.2016 r., g. 8.00:

– od p. Kurek Grzegorz do p. Augustynek (Działki)

– od p. Surma Jan do p. Starma Piotr

I N T E N C J E M S Z A L N E

4 – 10.01.2016 r.

Poniedziałek 4.01.2016 r.

17.00 1) + Kunegunda, Stanisław, Tadeusz Jędryka

2) + Bronisław Marut od sąsiadów

Wtorek 5.01.2016 r.

7.00 1) + Edward Gorczyca w 3 rocznicę śmierci

2) + Bronisław Marut od pracowników placu Gazaris w Bochni

Środa 6.01.2016 r.

8.00 + Marian Ficek w 8 rocznicę śmierci

10.30 W intencji parafian

15.00 + Andrzej Połeć

Czwartek 7.01.2016 r.

17.00 1) + Zbigniew Firgang od koleżanek i kolegów Marcina ze Szkoły Podstawowej

2) + Jan Romański od wnuków Patrycji i Bartosza

Piątek 8.01.2016 r.

17.00 1) + Bronisław Marut od Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

2) + Stanisława Kołodziej od byłych i obecnych pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzeczowie

Sobota 9.01.2016 r.

7.00 1) + Zbigniew Firgang od siostrzenicy Bogusławy z rodziną

2) + Bronisław Marut od pracowników placu Gazaris w Bochni

Niedziela 10.01.2016 r.

8.00 + Waleria, Stanisław Sitko, Wiesława Gicala

10.30 W intencji parafian

15.00 + Stefania Łagowska