Parafialna Rada Duszpasterska

Parafialna Rada Duszpasterska wybrana 23.10.2022 r.

(w kolejności alfabetycznej)

Cierniak Józefa

Dadej Beata

Góra Katarzyna

Helak Paweł

Krok Adam

Merecik Paweł

Mizera Jarosław

Pajor Wiesław

Rojek Paweł

Żurek Krzysztof