Wizyta duszpasterska 2018/2019r

27.12.2018 r. – g. 9.00 (czwartek):

– od p. Grzywna do p. Fijał (29 domów)

– od p. Kocot do p. Góra (19 domów)

28.12.2018 r. – g. 9.00 (piątek):

– od p. Ochałek do p. Wilk – Kolarz, od p. Moląg do p. Ficek (27 domów)

– działki od p. Augustynek do p. Wygoda  (17 domów)

29.12.2018 r. – g. 9.00 (sobota):

– Bełch (8 domów)

od godz. 11.00: od p. Suwary do p. Budyś i od p. Surma do p. Szczypciak – Starma (18 domów)

– od p. Adamskich do p. Romańskich (15 domów)

31.12.2018 r. – g. 8.00 (poniedziałek):

– od p. Dorocińskich do p. Starmów (17 domów)

– od p. Skoczek do p. Kurek – Pyciak (9 domów)

2.01.2019 r. – g. 15.00 (środa):

– od p. Famielec – Trepa do p. Rośkiewicz – Szymański (14 domów)

– od p. Kazek do p. Świtalskich (9 domów)

3.01.2019 r. – g. 15.00 (czwartek):

– od p. Lenartowicz do p. Górniak (14 domów)

– od p. Bigas do p. Poznańskich (10 domów)

5.01.2019 r. – g. 9.00 (sobota):

– od p. Bajda – Struzik do p. Stal – Kuflik oraz od p. Mularz do p. Pięta (23 domy)

– od p. Krupa do p. Konopskich i blok (16 rodzin)

7.01.2019 – g.15.00 (poniedziałek):

– od p. Nowak do p. Żurek i od p. Gnutek – Pasula do p. Sionko (17 rodzin)

– od p. Nagięć do p. Malinowskich oraz od p. Chrzanowski – Pyrek do p. Daniec (9 domów)

8.01.2019 – g. 15.00 (wtorek):

– od p. Krupa Piotr do p. Longa – Rojek (12 domów)

– od p. Starkowskich do p. Samek (10 domów)

9.01.2019 – g. 15.00 (środa):

– od p. Zięba – Dadej do p. Golińskich (14 domów)

– od p. Pilch do p. Hołyst (10 domów)

10.01.2019 – g. 15.00 (czwartek):

– od p. Rybka do p. Krupa (15 domów)

– od p. Mikos do p. Krok (11 domów)

11.01.2019 – g. 15.00 (piątek):

– od p. Grabarz do p. Szydłowskich (12 domów)

– od p. Głogowski – Miernik do p. Poznańskich (11 domów)

12.01.2019 – g. 9.00 (sobota)

– od p. Stoszko do p. Struzik (22 domy)

– od p. Rudka do p. Graczyk (16 domów)

13.01.2019 – g. 13.00 (niedziela):

– od p. Połeć do p. Czuban (19 domów)