XXVI Niedziela Zwykła – informacje parafialne

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

30.09.2018 r.

1. Msze święte: 8.00, 10.30 i 15.00. Rozpoczęcie odpustu w Bochni ku czci Matki Bożej Różańcowej. Program odpustu znajduje się na plakacie w gablocie parafialnej.

2. Liturgia najbliższego tygodnia:

Poniedziałekśw. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła. Rozpoczęcie nabożeństw różańcowych. W naszej parafii nabożeństwo różańcowe będzie codziennie o godz. 17.00 a po nim Msza Święta. W niedziele różaniec będzie po Mszy św. o godz. 15.00. Porządek prowadzenia różańca przez róże i inne grupy parafialne znajduje się w gablocie parafialnej,

Wtorek – świętych Aniołów Stróżów,

Środao godz. 15.00 wyruszamy z pieszą pielgrzymką do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Bochni. O godz. 17.00 – Msza św. W tym dniu nie będzie Mszy świętej w naszym kościele. Na pielgrzymkę zapraszamy wszystkich parafian. Obowiązkowo wezmą w niej udział uczniowie klasy VII, VIII i III Gimnazjum w ramach przygotowania do sakramentu Bierzmowania (młodzież niech weźmie ze sobą swoje indeksy),

Czwartekśw. Franciszka z Asyżu. Pierwszy czwartek miesiąca. Msza święta o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie oraz modlitwy o powołania do służby Bożej po modlitwie różańcowej,

Piątek – św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy. Pierwszy Piątek miesiąca – dzień modlitw za misje św. i misjonarzy – Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa po nabożeństwie różańcowym. Od godz. 8.00 – odwiedziny chorych o osób starszych z Komunią św. w ich domach. Spowiedź przed I piątkiem – codziennie przed nabożeństwami.

Sobota – Pierwsza sobota miesiąca. W związku z apelem Komisji do Spraw Nowej Ewangelizacji w najbliższą sobotę odmówimy cztery części różańca w intencji naszej Ojczyzny. O odmówienie pierwszych dwóch części prosimy grupę Odnowy w Duchu Świętym – od godz. 15.30 do 16.30. O 16.30 zgromadzimy się na Pagorku przy figurze (koło domu p. A. Smoleń) i procesyjnie udamy się do kościoła odmawiając trzecią część różańca. Czwartą część odmówimy w kościele o godz. 17.00 a po niej będzie Msza święta o Niepokalanym Sercu NMP.

3. Bóg zapłać:

– za troskę o świątynię w minionym tygodniu,

– za prowadzenie modlitwy różańcowej przez różę św. Andrzeja Boboli,

– za ofiary w kopertach złożone we wrześniu na potrzeby parafialne.

4. Bardzo proszę:
– o prowadzenie modlitwy różańcowej przez różę św. Łucji.

– o troskę o świątynię w tym tygodniu następujące rodziny: p. Żurek, Nagięć, Godula, Nosal, Ziomek,

5. U lektorów jest do nabycia prasa katolicka.

I N T E N C J E M S Z A L N E

1 – 7.10.2018 r.

Poniedziałek 1.10.2018 r.

17.00 1) W intencji róży św. Teresy od Dzieciątka Jezus z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla członkiń

2) W 1 rocznicę ślubu Anny i Rafała z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MBNP na dalsze lata życia

Wtorek 2.10.2018 r.

17.00 1) O Boże błogosławieństwo, wiarę, nadzieję i miłość dla Justyny

2) + Maria (r. śm.), Stefan Morońscy

Środa 3.10.2018 r.

17.00 BOCHNIA – W INTENCJI PIELGRZYMÓW I PARAFIAN

Czwartek 4.10.2018 r.

17.00 1) + Franciszek, Adam Maślak

2) + Jan Poznański od sąsiadów z Kaczeńca

Piątek 5.10.2018 r.

17.00 1) Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę MBNP dla Henryki i Adama w 55 rocznicę ślubu od dzieci i wnuków

2) + Józefa, Krzysztof Krok, Stefania Piech

Sobota 6.10.2018 r.

17.00 1) O Boże błogosławieństwo dla członkiń róży św. Faustyny

2) + zmarłe członkinie róży św. Faustyny: Katarzyna Zwierz, Halina Sitko, Maria Pałkowska

14.00 Ślub: Karolina Nalepa – Piotr Wymazała

Niedziela 7.10.2018 r.

8.00 + Władysław Starma w 10 rocznicę śmierci

10.30 + Kazimiera, Kazimierz, Stanisław Dadej

15.00 + Stanisław, Stanisława Kołodziej